Nieuwsbrief Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand

Lees hier het artikel over Stichting BEED in de eerste nieuwsbrief in 2014 van Informatiepunt Vrijwillergerswerk Twenterand.  

 

Ruimte huren? Multifunctionele accommodatie DOS’37…

Vanaf het moment dat de eerste ideeën voor de verbetering van de accommodatie van DOS ’37 het licht zagen, bestond binnen het bestuur van de voetbalvereniging het voornemen de accommodatie onder te brengen in een aparte stichting. Nadat de leden van DOS ‘37 in een Algemene Ledenvergadering hun goedkeuring gaven aan de privatisering, werd op 23 december 2011 Stichting BEED opgericht.

Stichting BEED staat voor Stichting Beheer, Exploitatie en Evenementen voor DOS 1937. De stichting heeft zich ten doel gesteld om de exploitatie van een voetbalaccommodatie ter hand te nemen, en nog iets meer….

Eén van de redenen om de exploitatie van de voetbalaccommodatie in een aparte stichting onder te brengen is namelijk de wens om de accommodatie van DOS ’37 multifunctioneler te gaan gebruiken.

Op doordeweekse dagen wordt een groot deel van het clubgebouw niet gebruikt, terwijl er allerlei mogelijkheden zijn om deze ruimten voor verschillende doeleinden en door diverse instanties te benutten.

Diverse ruimten
In de vernieuwde accommodatie beschikken we over diverse vergader- en cursusruimten, een aantrekkelijke kantine en een moderne keuken. Uit de tot op heden gevoerde gesprekken met gebruikers en mogelijke nieuwe gebruikers blijkt dat zij, net als wij, de vele mogelijkheden van het  vernieuwde clubgebouw zien.

Dit heeft geresulteerd in een langdurige samenwerking met het Rode Kruis afdeling Twenterand. Zij huren de komende jaren diverse ruimten voor het geven van cursussen, trainingen en voorlichtingen. Ook de Stichting ZorgSaam Twenterand maakt inmiddels gebruikt van de accommodatie en zijn er gesprekken met diverse andere gegadigden die graag gebruik willen gaan maken van onze accommodatie. In goed overleg is het ook mogelijk om gebruik te maken van de op de accommodatie aanwezige (kunstgras)velden.

Interesse?
Zoekt u een ruimte voor het houden van vergaderingen, het geven van cursussen of trainingen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Cees Smid, aanspreekpunt namens de Stichting BEED. Zijn telefoonnummer is 06-13074502 en zijn e-mailadres is info@stichtingbeed.nl.